Folla de ruta

1ª sesión: 10 de abril, ás 10 h. 1º de Primaria do Colexio San José de Cluny

2ª Sesión: 11 de abril, ás 10 h. 4º de Primaria do CEIP Pío XII

3ª Sesión: 12 de abril, ás 10 h. 4º de Primaria do CEIP Pío XII

4ª Sesión: 13 de abril, ás 10 h. 1º de Primaria do Colexio San José de Cluny

5ª Sesión: 16 de abril, ás 10 h 3º de Primaria do CEIP Pío XII

6ª Sesión: 18 de abril, ás 10 h 3º de Primaria do CEIP Pío XII

7ª Sesión: 19 de abril, ás 10 h. 3º de Primaria do CEIP Pío XII

8ª Sesión: 20 de abril, ás 10 h. 2º de Primaria do CEIP Lamas de Abade

9ª Sesión: 23 de abril, ás 10 h. 2º de Primaria do CEIP Lamas de Abade

10ª Sesión:  24 de abril, ás 10 h. 4º de Primaria do CEIP Pío XII

11ª Sesión: 25 de abril, ás 9 h. 3º de Primaria do CEIP Ramón Cabanillas

12ª Sesión: 26 de abril, ás 10 h. 2º de Primaria do CEIP Lamas de Abade

13ª Sesión: 27 de abril, ás 9 h. 3º de Primaria do CEIP Ramón Cabanillas

14ª Sesión: 2 de maio, ás 10 h. 1º de Primaria do Colexio San Jorge

15ª Sesión: 4 de maio, ás 12.15 h. 4º de Primaria do CEIP das Fontiñas

16ª Sesión: 7 de maio, ás 10 h. 2º de Primaria do CEIP Quiroga Palacios

17ª Sesión: 8 de maio, ás 10 h. 1º de Primaria do CEIP Rodríguez Xixirei

18ª Sesión: 14 de maio, ás 10 h. 2º de Primaria do Colexio San Jorge

19ª Sesión: 18 de maio, ás 12.15 h. 4º de Primaria do CEIP das Fontiñas

20ª Sesión: 24 de maio, ás 10 h. 2º de Primaria do CEIP Rodríguez Xixirei